Welkom op mijn site ‘Afscheid op eigen wijze’

Op deze site vindt u informatie over ritueel begeleiden.

Wat is ritueel begeleiden?

Eigenlijk is een ritueel niets anders dan een handeling, die uitgevoerd in een speciale situatie, een unieke betekenis heeft. Van vele rituelen kennen we de betekenis: iedereen weet dat we beschuit met muisjes eten, wanneer er een kind is geboren en dat we zingen voor iemand die jarig is. Op de mooie en vreugdevolle momenten van het leven, weten de meeste van ons wel hoe daar vorm aan te geven. Lastiger wordt dat, wanneer we geconfronteerd worden met verdriet, met afscheid nemen van een dierbare. Zeker wanneer de rituelen waar we van huis uit mee zijn opgegroeid, die we misschien ooit in de kerk geleerd hebben, ons niets meer zeggen, geen betekenis meer hebben voor ons. Toch willen we op zo'n moment dat in een afscheidsceremonie zowel recht gedaan wordt aan het geleefde leven, als aan onze eigen gevoelens. Wat doe je dan? Dan ga je op zoek naar iemand die  met jou samen zoekt naar woorden en handelingen die troostrijk en zinvol zijn: als ritueelbegeleider kan ik u hierbij van dienst zijn. 

De essentie van een ritueel is dat het mensen verbindt met elkaar en met het eigen gevoel.
Die verbindende kracht laat ik mensen met en voor wie ik werk, voortdurend ervaren.

Op belangrijke momenten in het leven markeren rituelen een overgang naar een nieuwe situatie. Afscheid nemen is slechts een van die momenten. Rituelen rondom  een diplomering of een huwelijk, versterken onze herinnering aan belangrijke gebeurtenissen in ons leven. Rituelen kunnen ons helpen zelf bewust stil te staan, bij wat er in ons leven gebeurt.Op welke manieren geef ik vorm aan ritueel begeleiden:

·       Wanneer een dierbare sterft, wilt u daar op uw eigen manier afscheid van kunnen nemen. U zoekt in een afscheidsceremonie naar woorden en gebaren die u troost kunnen bieden en recht doen aan het geleefde leven van uw dierbare. Afscheid op eigen wijze wil hier samen met u invulling aan geven. Onafhankelijk van bestaande religieuze tradities, zoek ik als ritueelbegeleider samen met u naar passende ingrediënten voor een afscheidsviering. Denkt u hierbij aan persoonlijke woorden en beelden, eigentijdse symbolen en zelfgekozen handelingen (rituelen), die voor u troostrijk en zinvol zijn.

·       Naast het vormgeven aan afscheidsceremonies organiseer ik op verzoek herdenkingsbijeenkomsten op voor u speciale dagen, zoals een geboorte- of sterfdag van uw geliefde, bij een as verstrooiing of op een voor u speciaal moment in het rouwverwerkingsproces.

 

·       Dit najaar start in samenwerking met schrijfcoach Wendy Smit, de Schrijfreis ‘Ruimte voor verlies’. Een unieke schrijfreis, waarbij je al schrijvend ruimte maakt voor je eigen verlies.

·       Op 13 december 2015 organiseer ik voor de derde keer de Wereldlichtjesdag viering in Best. Samen met Hanny van Belkom (werkzaam voor de Stichting Humanistische Uitvaartbegeleiding),  sluiten we met deze viering aan  op een wereldwijd concept waarbij de kaarsen aangestoken worden voor de overleden kinderen, die we in ons hart blijven meedragen.

 

·       Op  5,6, en 7 oktober a.s. zal ik voor de School of Rituals in het congrescentrum in Baarn de  Workshop ‘Anders Kijken met rituelen’ verzorgen. In deze workshop verleggen we onze kritische veroordelende houding, naar een houding van liefdevolle aandacht en acceptatie. Op een speelse, creatieve en vooral interactieve wijze ontdekken we de schoonheid in onszelf en verbinden ons vanuit die houding met de ander.

 

Meer informatie over bovenstaande activiteiten vindt u onder het kopje ‘wie ben ik’, bij het antwoord op de vraag ‘wat kan ik u bieden’.


Tenslotte: heeft u een specifieke vraag, schroom dan niet mij te bellen of uw vraag via e-mail te stellen. Ik neem zo snel mogelijk contact met u op.


 

Wat is ritueel begeleiden bij afscheid?

Ritueelbegeleiden bij afscheid stelt zich ten doel door eigentijdse en zelf gekozen symbolen en rituelen in een afscheidsceremonie betekenis te geven aan het voorbije leven. Als ritueel begeleider verzorg ik in samenspraak met nabestaanden de vorm en inhoud van de afscheidsceremonie.

Wanneer een dierbare sterft, schakelt u een uitvaartondernemer of uitvaartverzorger in, die u bij het regelen van de begrafenis of crematie ter zijde staat. Een andere belangrijke vraag die vrijwel meteen na het overlijden aan de orde komt, is ‘op welke manier wilt u vorm geven aan de afscheidsceremonie?’ Wilt u geen gebruik (meer) maken van de diensten van een predikant of pastoor, maar wel zoeken naar zingeving en op uw eigen wijze inhoud geven aan de afscheidsviering, dan bent u bij mij op het juiste adres. Samen bepalen we hoe u uw dierbare wil blijven herinneren en zoeken we naar zinvolle en troostrijke woorden en handelingen (rituelen). In een persoonlijke, op uw wensen afgestemde viering, geven we vorm aan het uiteindelijke afscheid.

Uitgangspunt is uw verhaal, op grond waarvan we samen in kaart brengen wie de overledene was en wat de dierbare bij leven voor u betekend heeft. Met deze kennis vertaal ik uw wensen naar toepasselijke symbolen en rituelen tijdens de afscheidsceremonie. Steeds blijft het doel te komen tot een afscheidsviering, die recht doet aan het leven zoals het geweest is en recht doet aan u als nabestaande. Daar waar mogelijk zal ik alle betrokkenen stimuleren zelf een bijdrage te leveren tijdens de afscheidsceremonie. Immers, een actieve betrokkenheid van naaste familieleden is een eerste belangrijke stap op de vaak lange weg van het verwerken van het verlies.