Wie ben ik?

Nadat ik in 1957 in Ede ben geboren, heb ik op verschillende plaatsen in het land gewoond, waarvan ik de meeste tijd in Brabant heb doorgebracht. Van huis uit ben ik opgevoed in de protestants-christelijke tradities en door mijn huwelijk ken ik de rooms-katholieke tradities van binnenuit.
Een groot deel van mijn leven ben ik bezig met vragen rondom zingeving en rouw. Zowel destijds in mijn werkzaamheden als maatschappelijk werkster, als ook in pastorale gesprekken, komen afscheid nemen en rouwverwerking regelmatig aan de orde. Mijn vrijwilligerswerk als leidster van een lotgenotengroep voor nabestaanden, heeft mij laten zien hoe divers rouw beleefd wordt. Wat steevast in de gesprekken naar voren komt, als belangrijke momenten in het proces van afscheid nemen van een dierbare, is het sterven zelf en de afscheidsviering.

Bij mij ontstond het inzicht dat symbolen en rituelen een steeds belangrijker plaats innemen in de belevingswereld van mensen en specifiek in situaties van rouwverwerking. Daar waar ik mijzelf nog betrokken voel bij kerkelijke rituelen en symboliek, groeit de groep die deze aansluiting mist. Dat wil niet zeggen, dat er dan geen behoefte meer bestaat aan zingeving en symboliek. Integendeel. Het is juist een uitdaging om te zoeken naar nieuwe uitingsvormen: symbolen, gebaren en handelingen die passen bij het leven van de overledene en troost bieden aan nabestaanden.

Door het volgen van de post-HBO opleiding ‘ritueel begeleiden bij afscheid’ , heb ik vaardigheden ontwikkeld, waarmee ik voor iedereen, ongeacht religie of geloof, een persoonlijke afscheidsviering kan verzorgen door met eigentijdse en zelfgekozen rituelen en symbolen betekenis te geven aan het voorbije leven. Daarbij ervaar ik het elke keer als een uitdaging het mooie en het goede van de ander naar boven te halen en op creatieve wijze in een viering voor het voetlicht te brengen. Ook in mijn workshops leg ik hier de nadruk op.

Kernwoorden zijn voor mij:

verbinding – rust – aandacht – authentiek – integer – invoelend - geďnteresseerd

 

Wat kan ik u bieden?

 

1. Afscheidsvieringen

Als ritueelbegeleider werk ik samen met u toe naar een afscheidsviering waarin uiteraard uw dierbare overledene centraal staat. Met woorden, beelden en handelingen wordt opgeroepen wie de overledene was en verlenen we betekenis aan het voorbije leven. Een betekenis, die u mee mag dragen, de toekomst in.

 

2. Herdenkingsbijeenkomsten

Naast afscheidsvieringen, organiseer ik op verzoek herdenkingsbijeenkomsten op voor u bijzondere momenten, zoals een geboorte- of sterfdag, of bij het uitstrooien van de as. Dit kan plaats vinden in familie verband, of groter. Ook een persoonlijk ritueel, met als doel een stap te zetten in een verwerkingsproces, behoort tot de mogelijkheden. Mijn kracht ligt in het zich verplaatsen in de ander en het woorden geven aan gevoelens die er leven.

 

 

3. Schrijfreis ‘Ruimte voor verlies’

Een Schrijfreis rondom het verlies van een dierbare

 

Kent u dat?

Je hebt verdriet om het verlies van een dierbare, maar gunt jezelf niet die gevoelens toe te laten. Je weet er geen raad mee, stopt ze weg. Je bent uit balans, maar wil sterk zijn en gaat door. Ondertussen heb je nauwelijks in de gaten dat je echte kracht juist schuilt in het benoemen en toelaten van de gevoelens die je weg stopt. Er is een andere manier ...

Ga mee op een unieke schrijfreis en maak al schrijvend ruimte voor je eigen verlies. Je pen brengt je dichter bij jezelf, je wordt weggestopte emoties opnieuw gewaar, doorvoelt je onbalans en herontdekt de stem van je hart. Deelnemen aan deze schrijfreis is als het gaan op een ontdekkingstocht : steeds dienen zich nieuwe horizonten aan. Door de eigen ontdekkingen in de veilige, beslotenheid van de groep te delen, inspireren en bemoedigen we elkaar in het zoeken van een nieuwe balans.

De begeleiding van deze schrijfreis is in handen van Wendy Smit en Willemien Jansen.

 

Waar? In de hooimijt aan de St. Annastraat 10 in Best

Wanneer: op 6 donderdag ochtenden, van 9 tot 11.30 u: in 2015 op 19 en 26 november, 3 en 10 december, en in 2016 op 7 en 14 januari.

Kosten: Euro 150,00 p.p. voor 6 bijeenkomsten, inclusief koffie of thee.

Begeleiding: Wendy Smit, schrijfcoach (tel. 06 51 69 77 05, www.moolelo.nl ) en Willemien Jansen – van de Scheur, ritueelbegeleider (tel. 06  18 28 26 42).

 

Wat is een schrijfreis?

Wanneer je de eerste letters van het onderstaande woordgedicht van boven naar beneden leest, vormen zij het woord 'schrijfreis', terwijl de zinnen van het woordgedicht zelf vertellen wat een schrijfreis inhoudt.

Schrijven is een hoofdzaak; je doet het want je bent

Curieus naar wat er leeft in je

Hart, het centrale vertrekpunt van deze reis.

Relaxt en reflecterend weer

In balans komen, geďnspireerd raken

Jij bent degene die dit zelf doet.

Fantastisch, zo'n cadeau voor jezelf

Reizend, met alleen je pen als gereedschap

Eindeloze diepten en verten ontdekken in jezelf

Inspirerend en van invloed op je dagelijkse bezigheden.

Samen delen wat ons beweegt, maakt pas echt sterk!4. Wereldlichtjesdag

Een geplande herdenkingsbijeenkomst is de Wereldlichtjesdag viering in Best, op 13 december 2015. Op die avond worden  wereldwijd alle overleden kinderen herdacht door hun namen te noemen en kaarsen voor hen aan te steken. Voor de derde keer willen we ons in Best aansluiten bij het lint van licht dat op dat moment door de wereld gaat. Wilt u een kind gedenken, dat u in uw hart meedraagt, dan bent u van harte welkom, zondag 13 december, om 18.30 uur in de Protestantse Kerk in Best (aan de Julianaweg-Zuid, bij de Batabrug).

De viering zal een universeel en algemeen karakter hebben, zodat  eenieder - van welke levensovertuiging of gezindte dan ook - zich er thuis kan voelen.

 

Het thema van de viering is ‘er zijn’. Door het noemen van hun namen en het branden van de kaarsen zijn de kinderen weer even bij ons. Het gemis wordt benoemd en mag er zijn; in troostende woorden en handelingen zijn we er voor elkaar. Juist daarin ligt de kracht van deze speciale WereldLichtjesDag viering:  samen luisteren naar live muziek, gedichten en verhalen en zelf actief meedoen.  Opgeven kan via e-mail wereldlichtjesdagbest@gmail.com of telefonisch (06 18 28 26 42). Kijk voor meer informatie op  www.wereldlichtjesdagbest.blogspot.nl  of wordt vriend op Facebook: www.facebook.com/wereldlichtjesdag.best5. Workshop ‘Anders Kijken’, School of Rituals en Vrijwilligersacademie

In aansluiting op mijn werkzaamheden rondom de vormgeving bij afscheidsvieringen, verzorg ik de door mijzelf ontwikkelde workshop: ‘anders kijken’. Wanneer we spreken over een dierbare overledene, doen we dit meestal vanuit een houding van liefde en respect. Waarom zouden we er zo lang mee wachten om op die manier naar elkaar te kijken. In de workshop ‘Anders Kijken’ daag ik u uit met liefde en aandacht naar uzelf te kijken en uzelf vanuit die houding met een ander te verbinden. De workshop is geschikt voor iedereen die meer inzicht wil krijgen in de manier waarop je naar jezelf en je omgeving kijkt. De workshop kan worden afgestemd op specifieke doelgroepen en kan een religieus of meer algemeen karakter hebben. Wilt u zelf een groep samenstellen, dan kom ik op locatie. Gedurende een of meerdere dagdelen gaan we op speelse, creatieve en vooral interactieve wijze, op zoek naar de schoonheid in onszelf en in de ander.
Neem voor meer informatie gerust contact op via telefoon of e-mail.

 

Op 5,6, en 7 oktober a.s. geef ik deze workshop in het Conferentie Centrum Drakenburg in Baarn, in opdracht van ‘Het Moment’, het opleidingsinstituut voor ritueelbegeleiders.  In samenwerking met de Funeraire Academie organiseert ‘Het Moment’ een drie daagse werkconferentie met als doel professionals meer inzicht te geven in het belang en de werking van rituelen. Deze zogenaamde ‘School of Rituals’, zal een jaarlijks terugkerend evenement worden, voor professionals met belangstelling voor rituelen. Voor meer informatie en om je op te geven voor een inspirerende workshop, kun je terecht op: http://www.hetmoment.nu/nl/School_of_rituals

 

Op maandagmiddag 9 november a.s. bied ik de workshop ‘Anders Kijken’ aan voor vrijwilligers in Best, in het kader van de Vrijwilligersacademie die in de week van de mantelzorger georganiseerd wordt door Welzijn Best. Bent u vrijwilliger of mantelzorger, dan kunt u zich binnenkort voor deze of een van de vele andere workshops of trainingen aanmelden via de site van Welzijn Best.